List of candidates for nursery and pre nursery 2019-20

List of Nursery Students
Sr. No.
Name
1
RAJAT SHARMA
2
PALAK KUMARI
3
ISHANT
4
SAARTHAK
5
PALAK
6
AYUSH
7
ARPITA MAURYA
8
TANINDER KAUR
9
PALAK
10
NAKSH DHALOD
11
ARUN YADAV
12
KARTIK SUTERI
13
SHIVAM CHAUHAN
14
YASHIKA
15
ANSH KUMAR MAURYA
16
HIMANSHU
17
MUSTHFA
List of Pre-Nursery Students
Sr. No.
Name
1
MOHIT
2
DAKSH
3
ANSHIKA
4
SANAYA
5
JANHVI
6
GEET TOMER
7
AMIT KUMAR YADAV
8
MEHAR
9
RAJDEEP
10
YUVRAJ
11
ANSHU
12
PRACHI
13
MANVI
14
RAJ VANSHI
15
ISHYTA
16
SAKSHAM MANDAL
17
ANSH PAWAR
18
ARAV PAWAR
19
MITANSHU KUMAR
20
SUNAINA
21
DEEPTI BAURI
22
23
RAKSHIT SINGH
PARI